Incorrect slider name. Please make sure to use a valid slider slug.

ONTSPANNEN SPREKEN

We helpen u van uw speechangst af 

Voor veel mensen is speechen een nachtmerrie. Slapeloze nachten, buikpijn of hartkloppingen. U kunt er vanaf komen. Onze klanten hebben dat sinds 1998 laten zien. Na intensieve en persoonlijke trainingen zijn zij in staat comfortabel een presentatie te houden.

Samen met Amerikaanse collega’s hebben we ruim 20 jaar geleden een wetenschappelijke en beproefde methode ontwikkeld die succes garandeert. In de trainingen werken we met ons boek ‘Vanzelfsprekend’, dat in 2004 verscheen.

In de training zoeken we naar de bron van uw angst en weten zo de gevolgen te beïnvloeden. Het resultaat: een verhaal dat u met plezier geeft en waar u van te voren naar uitkijkt.

WORKSHOP NON-VERBAAL

Handig, herkenbaar en humoristisch

In deze workshop ziet u aansprekende foto’s van bekende bestuurders en bekenden van uzelf. Ze roepen een reactie op over de kracht en mogelijkheden van non-verbale signalen. We oefenen non-verbale basiselementen: de handdruk, het actief zitten aan een tafel en het comfortabel staan voor een groep. We oefenen met de manier waarop uw houding en gedrag de ander beïnvloedt, zonder dat u een woord zegt.

U wordt zich bewust van gebaren en ruimtegebruik in uw communicatie. U bent daardoor in staat om zowel de non-verbale als de verbale aspecten van uw communicatie op elkaar af te stemmen. En zo meer invloed te hebben.

PRESENTEREN ONDER HOGE DRUK

Presenteren onder buitengewone omstandigheden

Een crisis, een conflict, een congres of een offerte presenteren. Het zijn specifieke praktijksituaties die vragen om een bijzondere aanpak. De inzichten en ervaring die we hebben verkregen door te werken met onze klanten, combineren we met wetenschappelijk bewezen methoden. Zo kiezen we in een training of adviestraject een effectieve aanpak die u de rust geeft om succesvol met deze situaties om te gaan.

Een gedegen analyse van uw eigen praktijk dient daarbij altijd als uitgangspunt. Van daaruit brengen we de situatie terug tot de kern: waar gaat het werkelijk om? Op basis daarvan zoeken we de juiste aanpak, interventies en communicatiemomenten om uw doel te bereiken. Wij helpen u graag om er voor te zorgen dat u achteraf zegt: ‘Als ik er vooraf zo naar had gekeken, had ik me er minder druk om gemaakt’.

CRISIS

Een sterk team bouwen dat initiatief neemt en behoudt

Bij crises en calamiteiten spelen drie zaken tegelijkertijd een doorslaggevende rol. Optimale communicatie in het team, een effectieve presentatie naar alle betrokkenen en goede omgang met de media.

Deze intensieve training laat u al deze aspecten ervaren in een reeks van simulaties. We nemen de simulaties inclusief voorbereiding op en kijken ze samen terug: wat ging goed en wat moet beter? Hoe gaan we dat organiseren?

Voorafgaand stellen we met u een plan op om een (crisis) team als geheel te trainen. We inventariseren de communicatieve vaardigheden van de deelnemers onder normale omstandigheden en onder spanning en emotie.

CONFLICT

Een diepere analyse van aanvaardbare oplossingen

Wie een conflict heeft, wil daar van af. En wel zo snel mogelijk. Wij helpen u conflicten te analyseren. We gaan opzoek naar de achterliggende aannames. Vervolgens inventariseren we interventies die voor alle partijen acceptabel zijn.

We helpen u deze interventies te maken in een veilige en opbouwende sfeer. Het resultaat is verbluffend: een fundamentele gedragsverandering, hoop en positiviteit.

SYMPOSIA EN STUDIEDAGEN

Een betekenisvol en verfrissend programma

Onze kennis, ervaring en ons enthousiasme zetten wij graag in bij de organisatie en begeleiding van symposia en studiedagen.

Wat wilt u bereiken? Wie komen er? Hoe krijgt u interactie? In welke vorm? Wat moeten mensen zeggen of doen na afloop?

Wij kunnen u adviseren over het programma, het geheel regisseren, sprekers begeleiden en/of de bijeenkomst modereren.

OFFERTEPRESENTATIE

Onderscheidend presenteren

Hoe kunt u met meer zelfvertrouwen en uitstraling een voorstel presenteren dat onderscheidend is? En daarmee de offerte toegekend krijgen?

Ons team denkt in een vroeg stadium met u mee over originele invalshoeken en aanpak. Welke indruk wilt u achterlaten? Wat moet de klant zeggen na afloop van uw mondelinge toelichting? Samen met ons maakt u de opzet voor de presentatie. U oefent deze presentaties samen met ons. Originaliteit en eenvoud staan daarin voorop.

Wij zorgen er voor dat ú onthouden wordt na de presentaties van alle kandidaten.